Boordreglement

Als je met ons mee gaat zeilen dan gelden er uiteraard regels aan boord om de veiligheid en de goede sfeer aan boord te garanderen. We hebben hiervoor het onderstaande boordreglement opgesteld.

Deelname en Risico
Deelname en inzet zijn op eigen risico en op vrijwillige basis. Aan boord mag worden mee geholpen, waarbij geen enkele vorm van verplichting aanwezig is.
Wanneer een bemanningslid een handeling gaat uitvoeren, dan moet deze duidelijk worden gemaakt aan de rest van de betreffende crew.
Ieder persoon aan boord is verplicht mee te helpen met het schoonhouden en opleveren van het jacht.
Wanneer er sprake is van wachtlopen, is iedere deelnemer verplicht hieraan mee te werken. En houd hier dan ook rekening mee in de ‘rust’ tijd voor de wachtshift begint.
Het verliezen van lierhandels, putsen is voor risico van de individuele persoon.
In eerste instantie zal schade verzekerd zijn en zal het bedrag van het eigenrisico hoofdelijk over de deelnemers worden omgeslagen. Tenzij schade specifiek verwijtbaar is aan een of meerdere personen.
Iedere persoon wordt geacht de noodzakelijke inspanning te leveren voor de goede sfeer. In overleg kan besloten worden wanneer een persoon uitgesloten word van verdere deelname.
Iedereen die aan boord stapt, is zelf verantwoordelijk voor een afdoende reisverzekering. Wij raden je aan om de polis van de reisverzekering door te nemen en vooral te controleren of zeezeilen ook gedekt is! Dit is namelijk niet altijd het geval.

Reddingsvest en Lifelines

Het is ten alle tijden verplicht een reddingsvest te dragen met harnas.
Wanneer men het reddingsvest afdoet, moet daar melding van gedaan worden.
De gordel om het middel van het reddingsvest moet te allen tijde vast zitten. Een kruisband is zeer te prefereren.
Het is verboden om het reddingsvest af te dekken van kledingstukken
De bemanning is verplicht om het reddingsvest bij zichzelf en bij de rest van de bemanning te controleren
Het is verplicht om een life-line te gebruiken 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonsopgang.
Het gebruiken van een life-line is zeer te prefereren, zeker bij zwaar weer of werkzaamheden buiten de kuip.

Identiteitspapieren

Elk persoon aan boord is verantwoordelijk voor zijn eigen identiteitspapieren. Voor afvaart moeten deze overlegd worden.
In Nederland is men verplicht een identiteitsbewijs bij zicht te hebben, zo ook bij ons aan boord.
Binnen Schengenlanden word een ID kaart geaccepteerd.
Buiten Schengenlanden is een paspoort verplicht.
Wanneer voor èèn of meerdere reisdoelen een Visa verplichting heeft, zal deze voor vertrek overlegd moeten worden..

Toilet en Afval

Wanneer men afgemeerd ligt in de haven is het te prefereren om de toilet faciliteiten van de haven of locale horeca te gebruiken. Volg de instructies voor het gebruik maken het toilet.
Het is niet toegestaan afval over boord te gooien.

Alcohol, Drugs en Tabak

Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen tijdens het varen.
Het is niet toegestaan onder invloed te zijn van alcohol of drugs bij afvaart.
Het is in z’n geheel niet toegestaan om drugs te gebruiken, dan wel bij zich te hebben.
Overtreding van deze regel resulteert in directe uitsluiting van het evenement en/of training. Er kan geen aanspraak worden gedaan op restitutie.
Roken in de kajuit is niet toegestaan. Aan dek kan in overleg met de andere bemanningsleden gerookt worden

Kleding en hulpstukken

Aan boord is het raadzaam om tijdens het zeilen zeilhandschoenen te dragen. Werkhandschoenen, wielrenhand-schoenen, skihandschoenen, e.d. zijn niet toegestaan.
Aan boord is het verplicht om zeilschoenen of – laarzen te dragen.
Het is zeer aan te raden goede zeilkleding te dragen.

Boordkas
Aan boord wordt gebruik gemaakt van een boordkas. Uit de boordkas worden de kosten voor het eten en drinken aan boord, diesel, havengelden, schoonmaakkosten en eventuele douanegelden betaald. In overleg met de bemanning kan de boordkas ook voor andere kosten worden gebruikt.

Vrijhouden van de Schipper
Volgens goed gebruik draagt de schipper niet bij aan de boordkas maar eet en drinkt mee van wat er aan boord is. Ook als de bemanning 's avonds uit eten gaat, gaat de schipper mee op kosten van de bemanning.